Formulář k odstoupení od kupní smlouvy

Flajšingr s.r.o.
Náměstí Míru 26
667 01 Židlochovice
 
V ________________________ dne ______________
 
 
Jméno a příjmení kupujícího: ____________________________________
 
Adresa kupujícího: ____________________________________
 
Telefon nebo e-mail kupujícího: ____________________________________
 
 
Věc: oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Vážení,
 
Dne ________________ jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.top-uzeniny.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží v podobě ______________________________ (dále jen „zboží“). Toto zboží jsem převzal/a dne _________________ .
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, jakožt prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na odstoupení od smlouvy, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání uhrazení kupní ceny a nákladů za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. _____________________________ nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od kupní smlouvy.
 
S pozdravem
 
 
 
__________________________________
vlastnoruční podpis